TEENUSED

PÕHITEENUSED

  • liinialused hooldustööd
  • võsaraie
  • hooldusraie (valgustusraie)
  • lageraie

MUUD TEENUSED

  • ohtlike puude langetamine (tõstukiga või ilma)
  • metsa istutamine ja hooldus
  • hooneid ja liine ohustavate puude langetamine
  • võsa multšeri teenus
  • planeerkopa teenus

FORESTLINE © 2012 | Teostus DIGIKÄPP