MEIST

OÜ FORESTLINE on 2009 aastal loodud ettevõte, mis tegutseb metsandusvaldkonnas.

Peamiseks tegevusalaks on liinialused hooldustööd, milleks on võsaraie, puude (s.h. ohtlike puude ja vintsipuude) langetamine, okste kärped, jne.

Lisaks oleme kõrvalteenustena teostanud töid metsaistutuses ning hakkepuidu valdkonnas.

Oma teenuste pakkumisel peame prioriteediks kvaliteetset tööd ja hoolivat suhtumist oma klientidesse ja koostööpartneritesse. Seetõttu ei kasuta me oma igapäevases töös rasketehnikat, mis võiks kahjustada kinnistuomanike maad. Teeme tihedat koostööd erinevate ametiasutustega, et tagada kompleksne teenus alates dokumentide vormistamisest-kooskõlastamistest kuni vajaliku töö teostamiseni välja.

Meie töötajad on pikaajalistelt antud valdkonnas tegutsenud hooldustöölised. Hindame nende aastatepikkuseid kogemusi metsas ja liinide all. Samas oleme tööle võtnud ka noorema põlvkonna esindajaid, keda oleme koolitanud ja praktilist tööd tehes välja õpetanud.

FORESTLINE © 2012 | Teostus DIGIKÄPP